Πάνος Θεοδώρου
< πίσω στους Συγγραφείς

Ο Πάνος Θεοδώρου είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία (Νοητικά πειράματα: Μια Χουσερλιανή-φαινομενολογική ανάλυσή τους, 2000) από το ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία Αντίληψη και θεωρία ως πρακτικές (Κριτική, 2006) και Reduction, Primordiality and the Categorial (Springer, 2015). Επίσης, έχει μεταφράσει, σχολιάσει και συντάξει την Εισαγωγή για το σώμα των κειμένων που γράφτηκαν για τον Χούσσερλ και τον Χάιντεγκερ για το λεγόμενο «Britannica-Artikel» (Κριτική, 2005), όπως και για το έργο του Χούσερλ Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημώνι (Μέρη Ι και ΙΙ, Νήσος 2012). Άρθρα του για τη Φαινομενολογία, τη Φιλοσοφία της Επιστήμης, και τη Φιλοσοφία των συναισθημάτων και των αξιών έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά.

Εισαγωγή στη φαινομενολογία του Έντμουντ Χούσερλ
Γένεση και σημασία των λογικών ερευνών ως θεωρίας της επιστήμης: Αποβλεπτικότητα, κατηγοριακή εποπτε

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Έντμουντ Χούσερλ εγκαθιδρύει ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα της σύγχρονης φιλοσοφίας, τη Φαινομενολογία. Εντός της φαινομενολογικής παράδοσης, με την πιο στενή ή και με ευρύτερη έννοια, κινήθηκαν έκτοτε εξαιρετικά σημαντικοί φιλόσοφοι, όπως ο Μαξ Σέλερ, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ, ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ, η Χάνα Άρεντ, ο Εμμανουέλ Λεβινάς. Χωρίς αμφιβολία, η ορθή κατανόηση του ξεχωριστού χαρακτήρα και της συνεισφοράς αυτού του σπουδαίου φιλοσοφικού ρεύματος, απαιτεί την αποσαφήνιση των θεμελίων της φαινομενολογικής μεθοδολογίας και στάσης του φιλοσοφείν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν κατανοήσουμε σε βάθος τη μετάβαση από την εμπειριστική ψυχολογία του Φραντς Μπρεντάνο –και τα χρέη αυτής της τελευταίας στη φιλοσοφική παράδοση του Αριστοτέλη και του Σχολαστικισμού– στον ιδιότυπο πλατωνισμό του ιδρυτικού κειμένου της Φαινομενολογίας, τις Λογικές Έρευνες (1900–01). Σε ένα τέτοιο εγχείρημα διαύγασης της γένεσης της Φαινομενολογίας, πριν την πραγματοποίηση της περιβόητης υπερβατολογικής στροφής του Χούσερλ στις Ιδέες Ι (1913), οι αναλύσεις στρέφονται κυρίως γύρω από το καινοτομικό περιεχόμενο των Λογικών Ερευνών και τις θεμελιακές χουσερλιανές ανακαλύψεις, δηλαδή τις φαινομενολογικές ιδέες περί αποβλεπτικότητας, κατηγοριακής εποπτείας, και του απριόρι.
έτος: 2018
ISBN: 978-960-589-076-6
σελίδες: 396
διαστάσεις: 21x14εκ.
τιμή: 25.00€