Εκδόσεις νήσος

Οι εκδόσεις νήσος δραστηριοποιούνται από το 1992 στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδρύθηκαν ως εκδοτικό πρόγραμμα της επιστημονικής και μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και, αποκτώντας σταδιακά μια ιδιαίτερη βαρύτητα, αυτονομήθηκαν από την ΕΜΕΑ ως εξειδικευμένη εκδοτική επιχείρηση. Παρέμειναν όμως συνδεδεμένες με την επιστημονική εταιρεία, μέσω συνεργασίας σε εκδοτικές πρωτοβουλίες και ανάλογα προγράμματα που στοχεύουν στην παρουσία του δοκιμίου, του επιστημονικού και του επιστημονικού βιβλίου στη χώρα. Η συνολική αντίληψή της νήσου για τον ρόλο του οίκου στον εκδοτικό χώρο αλλά και ―γενικότερα― στη δημόσια σφαίρα είναι η επιλογή σημαντικών κειμένων τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης ελληνικής σκέψης. Οι τίτλοι που επιλέγονται, αποτελούν οργανωμένες επιλογές και σχεδιασμένες παρεμβάσεις. Κάθε βιβλίο είναι αποτέλεσμα μιας αναζήτησης για την κάλυψη ενός κενού στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα βιβλία της νήσου αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη λόγου, σε εργαλεία δουλειάς και ευκαιρίες προβληματισμού διακριτών χαρακτηριστικών. Παράλληλα με τα σημαντικά βιβλία μεγάλων στοχαστών της παγκόσμιας σκέψης, βιβλία που είναι η βασική θεωρητική αναφορά στο είδος τους, η νήσος εκδίδει πρωτότυπα κείμενα σημαντικών Ελλήνων θεωρητικών. Συγκροτεί μια βιβλιοθήκη αυστηρά επιλεγμένων μονογραφιών κορυφαίων θεωρητικών της χώρας που πραγματεύονται θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης διεθνούς επιστημονικής και ―πρωτίστως― φιλοσοφικής συζήτησης. Ιδιαίτερου ύφους και γραφής, τα κείμενα αυτά αποτελούν την ελληνική «εκπροσώπηση» στην δυνητική βιβλιοθήκη σύγχρονων κλασικών της θεωρίας.

Επικοινωνία

facebook
twitter

Σαρρή 14, 10553 Αθήνα
τηλ./fax 210 3250058
email: info@nissos.gr