Βασιλική Παπαγεωργίου
< πίσω στους Συγγραφείς

Βασιλική Παπαγεωργίου φωτογραφία Η Βασιλική Παπαγεωργίου σπούδασε Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εκπαιδεύτηκε με υποτροφία στο Εθνικό Μουσείο Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας της Ιταλίας στη Φλωρεντία. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1998-2001) και αναγορεύτηκε με άριστα διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου (2009). Έχει διδάξει στο Ι.Ε.Κ. και το National College στην Πάτρα και συνεργάζεται με το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. στα προγράμματα εκπαίδευσης μεταναστών "Οδυσσέας". Από το 2010 διδάσκει στο τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Τα διδακτικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μετανάστευση και τις εθνοτικές σχέσεις, τις πολιτικές χρήσεις του πολιτισμού και της ταυτότητας, τις κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμούς και τις προσεγγίσεις των σχέσεων εξουσίας στο μικροεπίπεδο.

Από την Αλβανία στην Ελλάδα
Τόπος και ταυτότητα, διαπολιτισμικότητα και ενσωμάτωση

Η πρόσφατη – μετά το 1990 – αλβανική μετανάστευση προς την Ελλάδα υπήρξε εντυπωσιακή λόγω του πληθυσμιακού όγκου που μετακινήθηκε και ιδιαίτερη για έναν επιπλέον λόγο: για τον προσανατολισμό μόνιμης εγκατάστασης και τους ισχυρούς δεσμούς με το νέο περιβάλλον που ανέπτυξε ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών από την Αλβανία. Η μελέτη της Βασιλικής Παπαγεωργίου, βασισμένη σε εντατική και μακροχρόνια εθνογραφική έρευνα, φωτίζει όψεις αυτού του ζητήματος, εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη μεταναστευτική ομάδα, αυτή των εθνοτικά Ελλήνων της Αλβανίας («Βορειοηπειρωτών»). Προσφέροντας μια ανθρωπολογική θεώρηση της μεταναστευτικής εμπειρίας, που μεθοδολογικά προκρίνει την προσέγγιση μικροεπιπέδου – διαπλέκεται, ωστόσο, και διασυσχετίζεται με ευρύτερα πλαίσια αναφοράς μακροεπιπέδου –, επιχειρεί να καλύψει ένα σχετικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία των μεταναστευτικών μελετών. Έτσι, το βιβλίο συνομιλεί με την πιο πρόσφατη κοινωνική θεωρία που έχει αναπτυχθεί σε μια αγγλόφωνη, κυρίως, βιβλιογραφία γύρω από την επεξεργασία των εννοιών του τόπου, του πολιτισμού, της ταυτότητας σε συνθήκες μετακίνησης, και της ενσωμάτωσης, ως κοινωνικής και πολιτισμικής σχέσης των μεταναστών με τα νέα περιβάλλοντα όπου εγκαθίστανται. Ταυτόχρονα, τοποθετείται κριτικά πάνω στο ζήτημα της πολιτισμικής διαφοράς και των κινδύνων υποστασιοποίησής της από έναν άκρατο πολιτισμικό σχετικισμό που λανθάνει συχνά στις θεωρητικές προσεγγίσεις των μεταναστευτικών μελετών.
έτος: 2011
ISBN: 978-960-9535-01-4
σελίδες: 464
διαστάσεις: 21x14εκ.
τιμή: 20.00€