Μαρία Σηφιανού
< πίσω στους Συγγραφείς

Μαρία Σηφιανού φωτογραφία Η Μαρία Σηφιανού είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Reading (Ph.D.), Canterbury (Μ.Α.) και στο Εδιμβούργο (PGLELT). Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι η εθνογραφία της επικοινωνίας, η κοινωνιογλωσσολογία, η ανάλυση λόγου και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση θεμάτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ευγένειας στο λόγο. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα βιβλία Politeness Phenomena in England and Greece (Oxford University Press, 1992/1999/2002) και Discourse Analysis (Leader Books, 2001/αναθ. έκδοση Hillside Press, 2006). Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά Language in Society, Journal of Pragmatics, Multilingua και International Journal of the Sociology of Language καθώς και σε συλλογικούς τόμους, όπως το «On the telephone again! Telephone call openings in Greek», στο Telephone Calls: Unity and Diversity in Conversational Structure across Languages and Cultures (J. Benjamins, 2002) και το «Conversational dynamics of humour: The telephone game in Greek» (Journal of Pragmatics, 2003), σε συνεργασία με την Ε. Αντωνοπούλου. Μεταξύ άλλων, επιμελήθηκε με την A. Bayraktaroğlu τον τόμο Linguistic Politeness across Boundaries: The Case of Greek and Turkish (J. Benjamins, 2001) και με τους Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χ. Λασκαράτου, Μ. Γεωργιαφέντη και Β. Σπυρόπουλο επιμελήθηκε τον τόμο Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική γλωσσολογία: Μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Εκδόσεις Πατάκη, 2003).

Ανάλυση λόγου
Θεωρία και εφαρμογές

Αν και η ανάλυση της γλώσσας απασχολεί τους ανθρώπινους πολιτισμούς διαχρονικά, η γλώσσα στην καθημερινή χρήση της δεν αποτελεί πεδίο έρευνας μέχρι τον 20ό αιώνα. H επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση της καθημερινότητας, αποτελεί ένα νεότερο πεδίο ανάπτυξης της γλωσσολογίας. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι η συνηθέστερη απάντηση στην ερώτηση Τι είναι γλώσσα; είναι ότι πρόκειται για μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών τόμος συντίθεται για να αποδώσει κατά το δυνατόν την πολυδιάστατη φύση τόσο του λόγου όσο και των αναλυτικών επιλογών για την προσέγγισή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση της έρευνας στον χώρο της ανάλυσης λόγου για τα ελληνικά. Επιπλέον, στόχος του τόμου είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον για την ανάλυση λόγου σε φοιτητές/τριες και γενικότερα σε αναγνώστες/τριες που δεν είναι εξοικειωμένοι/ες με τα σχετικά θέματα, καλύπτοντας ένα αρκετά ευρύ –αλλά σε καμιά περίπτωση εξαντλητικό– πεδίο ερευνητικών ενδιαφερόντων που απασχολούν τη σύγχρονη ανάλυση λόγου.
επιμέλεια: Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Μαρία Σηφιανού, Βίλλυ Τσάκωνα
έτος: 2014
ISBN: 978-960-9535-85-4
σελίδες: 566
διαστάσεις: 21x14εκ.
τιμή: 24.00€