Γεωργία Λιαράκου
< πίσω στους Συγγραφείς

Γεωργία Λιαράκου φωτογραφία Η Γεωργία Λιαράκου είναι καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ερευνητική και επιστημονική της δραστηριότητα εστιάζεται στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και στις παιδαγωγικές τεχνικές που καλλιεργούν την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή και την περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής και τις τεχνολογίες επικοινωνίας και μάθησης στην εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

Απο την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτηξη
Προβληματισμοί, τάσεις, προτάσεις

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες εξελίχθηκε σταδιακά ως βασική καινοτόμος συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πυλώνας των περιβαλλοντικών διεκδικήσεων που εξέθρεψαν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, με τη στήριξη διεθνών οργανισμών, διεκδικεί τη δική της θέση στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Η νέα αυτή εκπαιδευτική πρόταση όμως εγείρει και μια σειρά από ζητήματα, τα οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε σε αυτό το βιβλίο. Οι σχέσεις με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι διαφορετικές τάσεις και ερμηνείες που διαμορφώνονται, οι προβληματισμοί και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται αποτελούν στοιχεία μέσα από τα οποία επιχειρούμε να συνθέσουμε την εικόνα της αναδυόμενης εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και να στοιχειοθετήσουμε τις δικές μας προτάσεις.
έτος: 2007
ISBN: 978-960-8392-35-9
σελίδες: 194
διαστάσεις: 24x17εκ.
τιμή: 16.00€